CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
Biroul Național de Coordonare


Acad. Alexandru Vlad CIUREA – Președinte AMMA
Prof. Dr. George Sorin ȚIPLICĂ – Prim-Vicepreședinte AMMA
(†)Prof. Dr. Adrian RESTIAN – Președinte fondator
Acad. C. IONESCU-TÎRGOVIȘTE – Președinte de Onoare
Prof. Dr. Dan Dominic IONESCU – Redactor Șef AMMA R&R
Dr. Mihai-Cristian POPESCU – Director editorial
Prof. Dr. Dinu ANTONESCU
Dr. Grigore BUȘOI
Prof. Dr. Emanoil CEAUȘU
Prof. Dr. Mircea CINTEZĂ
Asist. Univ. Dr. Laura Maria CONDUR
Prof. Dr. Cristian CURCĂ
Prof. Dr. Roxana FOLESCU
Prof. Dr. Ruxandra IONESCU
Prof. Dr. Dumitru LUPULEASA
Prof. Dr. Paula PERLEA
Prof. Dr. Sorin RIGA
Dr. Bogdan SLĂBESCU
Prof. Dr. Luiza SPIRU
Conf. Dr. Corneliu ZEANĂ

 

CONSILIUL DIRECTOR
Biroul executiv


Acad. Alexandru Vlad CIUREA - Președinte
Prof. Dr. George Sorin ȚIPLICĂ – Prim-Vicepreședinte
Prof. Dr. Dan Dominic IONESCU – Vicepreședinte
Prof. Dr. Ruxandra IONESCU - Vicepreședinte
Acad. C. IONESCU-TÎRGOVIȘTE - Vicepreședinte
Prof. Dr. Dinu ANTONESCU - Vicepreședinte
Dr. Bogdan SLĂBESCU - Vicepreședinte
Prof. Dr. Sorin RIGA - membru
Dr. Alexandra GHEMENT - membru
Dr. Emanuela MERCORE-HUȚANU - membru
Kin. Dr. Daniela STANCA - membru
Conf. Dr. Corneliu ZEANA - membru
Dr. Mihai-Cristian POPESCU - Secretar General
Dr. Roxana STOICI – Executive Director
Mirela BOROEANU – Project Coordonator