Evenimente | Events

AMMA Launching Event

September 19, 2023 - 14:00, Academia Română - Amfiteatrul IHR

Sesiunea inaugurală a Societății de Age Management Medicine & Anti-Aging - AMMA
are loc la Academia Română - Amfiteatrul IHR, marți 19 septembrie a.c. orele 14.00.

Lansarea AMMA aduce în peisajul medical românesc asociația medicală științifică pentru medici și alți profesioniști din domeniul sănătății dedicați teoriei și practicii medicinei anti-aging/age-management și având misiunea fundamentală: „prelungirea vieții către limitele biologic posibile și a sănătății durabile”.

AMMA va pune la dispoziție programe de certificare internațională pentru clinici, cabinete și profesioniști din domeniu.

Inaugural Session of the Age Management Medicine & Anti-Aging Society - AMMA
takes place at the Romanian Academy - IHR Amphitheater, Tuesday, September 19 at 17.00.

The launch of AMMA brings to the Romanian medical landscape the scientific medical association for doctors and other health professionals dedicated to the theory and practice of anti-aging/age-management medicine and having the fundamental mission: "extending life to the biologically possible limits and sustainable health".

AMMA will provide international certification programs for clinics, practices and professionals in the field.

AMMA National Congress

2024

Congresul Național AMMA este un program multidisciplinar de management al vârstei și anti-îmbătrânire, conceput pentru a promova educația continuă la nivel înalt, a inspira idei noi și a sărbători schimbul de cunoștințe.
Congresul Național AMMA este locul în care toată lumea are acces la cunoștințe medicale solide, un spațiu pentru a-și împărtăși experiența și pentru a aparține unui nou tip de comunitate care dă puterea tuturor să devină medic; cel mai bun doctor pentru sine!

AMMA Congress a multidisciplinary Anti-Aging and Age Management program designed to promote high-level continuing education, inspire new ideas and celebrate the exchange of knowledge.
AMMA Congress is the place where everyone has access to solid medical knowledge, a space to share one's experience, and to belong to a new kind of community that empowers everyone to become a doctor; the best doctor for oneself!

AMMA’s Exhibition

May, 2024

AMMA Expo – primul eveniment în care se îmbină prevenţia, tratamentul şi age managementul, cu tema tendinţelor globale în anti-îmbătrânire. AMMA Expo este destinată profesioniștilor, dar şi publicului larg, practic este o punte între industria anti-aging, lumea medicală şi pacienţi.
În următorii ani, odată cu progresul tehnologiilor de cosmetologie medicală şi perfecționarea treptată a lumii medicale, va crește nivelul de conştientizare a importanţei age managementului şi adresabilitatea către cele mai noi şi mai bune produse, metode antiaging, şi cele mai de actualitate subicte.

The AMMA Exhibition it is the first event to combine prevention, treatment and age management with the theme of global trends in anti-ageing.
The AMMA Exhibition is aimed at professionals and the general public, and is basically a bridge between the anti-aging industry, the medical world and patients.
In the coming years, with the progress of medical cosmetology technologies and the gradual refinement of the medical world, the level of awareness of the importance of age management and addressability to the latest and best products, anti-aging methods, and the most topical subtopics will increase.

Summer School

August, 2024

Şcoala de Vară este deschisă tuturor celor preocupaţi de formarea şi dezvoltarea profesională. Sunt aşteptaţi să participe deopotrivă medici din toate specialitățile conexe age managementului şi anti-agingului.
Şcoala de Vară oferă cadrul optim pentru actualizarea cunoştinţelor şi pentru dezvoltarea abilităţilor practice. Cursurile se axează pe prelegeri teoretice, discuţii de caz şi pe demonstraţii practice.

The Summer School is open to all those interested in professional training and development. Physicians from all specialties related to age management and anti-aging are expected to attend.
The Summer School provides the optimal setting for updating knowledge and developing practical skills. Courses focus on theoretical lectures, case discussions and practical demonstrations.