Proiecte | Projects

Medical podcasts: Podcasturile cu tematică medicală devin o resursă din ce în ce mai populară pentru profesioniștii din domeniul medical. Ele oferă un canal convenabil și accesibil pentru a vă extinde cunoștințele și expunerea medicală, pentru a vă consolida studiul și pentru a vă ajuta să puneți toată teoria clinică în context practic.

Cursuri şi traininguri internaţionale cu creditare din partea unor instituţii de profil recunoscute, din America şi Europa.

Campanii de informare şi educaţie medicală: a publicului şi programe de prevenţie pentru medici şi pacienţi.

Medicine-themed podcasts are becoming an increasingly popular resource for busy medical professionals. They provide a convenient and accessible channel to broaden your medical knowledge and exposure, consolidate your study and help put all the clinical theory into practical context.

International courses and trainings accredited by recognized professional institutions in America and Europe.

Public information and medical education campaigns and prevention programs for doctors and patients.