Cum devii membru AMMA | How to become an AMMA Member

Puteţi deveni membru AMMA:
• Cotizaţia de „membru“ al AMMA, în cuantum de 250 lei, se achită anual în contul AMR (Asociaţia Medicală Română, CUI 8345234) nr. RO97INGB0000999905051701 – ING Bank, cu menţiunea „Cotizaţie AMMA“.
Pentru înregistrare folosiţi formularul electronic [ click ]
• Alternativ, înregistrarea la Congresul AMMA conferă statutul de „membru“ pentru anul în curs.
• Prin abonarea la revista oficială a Societăţii, Age Management & Anti-Aging, Research and Review, pentru anul în curs.

Poate deveni membru al AMMA orice persoană (indiferent de cetăţenie, naţionalitate, sex, religie, orientare politică) care îndeplineşte condiţiile prevăzute în alineatele precedente şi îşi manifestă această dorinţă.

Note:
• Calitatea de membru AMMA va fi atestata printr-o legitimaţie de membru.
• Membrii asociaţi, vicepreşedinţii AMMA, precum şi membrii de onoare nu plătesc cotizaţie anuală.
• Membrii AMMA vor contribui activ la realizarea obiectivelor Societăţii, la promovarea imaginii şi a prestigiului acesteia.

Membrii AMMA beneficiază de următoarele avantaje:
• Participa subvenţionat la Cursuri de pregătire profesională şi Şcoli/Universităţi de Vară.
• Au prioritate la toate evenimentele organizate de AMMA, precum şi în cazul diferitelor materiale publicate de Societate.
• Au şansa de a intra în parteneriat cu Societăţi şi organisme similare din ţară şi din străinătate şi de a obţine finanţare pentru proiecte ştiinţifice sub tutela AMMA.
• Facilitarea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale prin accesul la informaţii, contacte şi acreditari necesare.
• Se bucura de beneficii care decurg din apartenenţa la o Societate Academică – acreditare, posibilitatea de a obţine burse, premii, recunoaşteri din partea profesioniştilor din domeniu.
• Au prioritate în publicarea articolelor în revista oficială a societăţii.