Despre AMMA | About AMMA

Societatea „AMMA” este o asociație medicală profesională pentru medici și alți profesioniști din domeniul sănătății dedicați teoriei și practicii medicinei anti-aging/age-management prin utilizarea abordărilor terapeutice bazate pe evidențe științifice și pe cercetarea medicală, științifică și tehnologică, de avangardă.
AMMA are ca scop principal promovarea și implementarea medicinei științifice în scopul conștientizării, redefinirii și susținerii sănătății și a well-being-ului, îngrijirea sănătății prin tratarea, reversia și prevenția bolilor cronice netransmisibile, prevenția și controlul condițiilor degenerative, prelungirea vieții către limitele biologic posibile și a sănătății durabile.
AMMA își propune să susțină și să participe activ la implementarea curriculei de medicină age-management în centrele de învățământ medical și conex din România, la educarea studenților, rezidenților și medicilor, precum și a tuturor celor interesați și cu pregătire compatibilă – prin certificări, evenimente și programe educaționale organizate în colaborare cu organizațiile de profil naționale, europene și internaționale.

The Society of Age Management & Anti-Aging (AMMA) is a professional medical association for physicians and other health professionals dedicated to the theory and practice of anti-aging/age-management medicine using evidence-based therapeutic approaches and cutting-edge medical, scientific and technological research.
The Society of Age Management & Anti-Aging's primary goal is to promote and implement scientific medicine to raise awareness, redefine and sustain health and wellness, health care through the treatment, reversal and prevention of chronic non-communicable diseases, prevention and control of degenerative conditions, extension of life to its biologically possible limits and sustainable health.
The Society of Age Management & Anti-Aging aims to support and actively participate in the implementation of the age-management medicine curriculum in medical and related education centres in Romania, in the education of students, residents and physicians, as well as all those interested and with compatible training - through certifications, events and educational programmes organized in collaboration with national, European and international organizations.